Valoni nuk ju ka frikësuar vdekjes ai tregoi se do të ..

auto_auto_d214811098011481110239